Voor wie


 

Stapsteen Kindercoaching is er voor kinderen van 6- 16 jaar.

 

Thema’s waar we aan kunnen werken zijn:

 

 • omgaan met emoties, zoals bang, boos, verdrietig, somber
 • opstandig of teruggetrokken gedrag
 • piekeren
 • pesten of gepest worden
 • faalangst
 • concentratie
 • slaapmoeilijkheden
 • moeiten op school
 • stress en spanningen
 • sociale vaardigheden
 • hoogsensitiviteit
 • samenspelen en samenwerken
 • verlies en rouw
 • verwerken van een scheiding
 • onzekerheid
 • weerbaarheid

 

Blijkt tijdens het traject dat er sprake is van grotere, onderliggende problematiek, dan zal er doorverwezen worden naar een specialist, zoals een kinderpsycholoog.