Vergoedingen


Eerstelijnszorg

Een kindercoach bevindt zich in de eerste lijn van zorg. Elke zorgzoekende kan zonder beperking een beroep doen op de kindercoach. Ouders kunnen ook verwezen worden naar een kindercoach, bijvoorbeeld door een leerkracht of een huisarts.

 

Ziektekostenverzekering

Kindercoaching wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering. 

 

Mogelijke financiering

Kindercoaching kan betaald worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB) of uit de Leerling Gebonden Financiering (rugzakje). Hiervoor kun je overleggen met de school van je kind.

 

Aftrekpost belastingaangifte

Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd. Je kunt de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op je belastingaangifte aftrekken.